Vývoj ceny bytů v Praze

Na grafu je cena nových nabídek v daném týdnu.

Za poslední týden přibylo 45 jednopokojových bytů, 134 dvoupokojových bytů a 116 třípokojových bytů.

Ceny jsou v miliónech Kč.

Hodnoty jsou zprůměrovány za 7 dní dozadu, aby v grafu nebyly zavádějící víkendové skoky. Předních 7 hodnot toto zprůměrování ještě ztlumí.

Počet nových nabídek

Na druhém grafu jsou počty nových nabídek v minulých týdnech. Barvy odpovídají jednopokojovým, dvoupokojovým a třípokojovým bytům.

Hodnoty v grafu jsou sečtené počty nových nabídek za 7 dní dozadu.

Další grafy